ADHD pri odraslih

Čas branja: 8 minut
Featured Image

ADHD ali motnja pomanjkanja pozornosti in hiperaktivnosti, je motnja, ki se na leta ne ozira in se lahko pojavi v kateremkoli življenjskemu obdobju. Kljub temu, da je pogosto prisotna med otroki, lahko torej prizadene tudi odrasle osebe.

ADHD motnja se pri odrasli osebi lahko izrazi na več načinov in s tem močno poseže v posameznikovo delovanje in življenje, na prav vseh področjih - vpliv ima tako na zasebni del življenja kot tudi na delovno okolje in delovne sposobnosti posameznika. Če je motnja prisotna v našem življenjskem okolju, je pomembno, da se o njej dobro seznanimo. predčasno ne obsojamo in se posvetujemo s strokovnjaki.

Kaj je ADHD motnja in kako vpliva na odrasle?

ADHD je akronim za “Attention Deficit Hyperactivity Disorder” in pomeni motnjo pomanjkanja pozornosti in hiperaktivnosti - nevrobiološko motnjo, ki se kaže v težavah s pozornostjo, hiperaktivnostjo in impulzivnostjo.

ADHD je motnja, ki lahko s svojo prisotnostjo posamezniku predstavlja številne izzive, s katerimi se sooča na vseh področjih svojega življenja, saj vpliva tako na osebno življenje in medsebojne odnose, kot tudi na posameznikovo delovno okolje in učinkovitost izvedbe del. 

Pomembno: ADHD je motnja, katere diagnozo pa lahko poda samo za to usposobljen strokovnjak, zato je ob sumu oz. prisotnosti vedno nujen obisk pri osebnem zdravniku, psihologu, terapevtu oz. usposobljenemu strokovnjaku. 

Simptomi ADHD pri odraslih

Za odrasle osebe z diagnosticirano motnjo ADHD, so značilni simptomi, ki lahko posežejo v življenje posameznika na mnogih področjih, vendar bo točne simptome ustrezno prepoznal in diagnosticiral le strokovnjak. 

Splošni, znani simptomi ADHD pri odraslih pa so:

Simptomi pomanjkanja pozornosti

Simptomi ADHD pri odraslih vključujejo simptome pozornostne motnje, ki pa so lahko sestavljeni iz sledečih izzivov, s katerimi se posameznik spopada:

Težave s koncentracijo in pozornostjo

AHDH se lahko izrazi kot težave s koncentracijo oz. pomanjkanje koncentracije in manjšo pozornost, kar lahko posamezniku otežuje delo, sledenje navodilom ali osredotočenje na eno nalogo.

Nenehno izgubljanje stvari

ADHD se lahko izrazi tudi kot izgubljanje stvari in slaba organizacija, saj lahko ohranjanje redu in organiziranost posamezniku predstavlja izziv.

Hiperaktivnost

Simptomi hiperaktivnosti pri motnji ADHD se lahko izrazijo kot več različnih izzivov, s katerimi se sooča posameznik:

Nemirnost in nemirno vedenje

Simptom hiperaktivnosti pri ADHD se lahko izrazi tudi kot nemirnost in nemirno vedenje, ki posamezniku otežuje možnost, da bi se umiril.

Pogosto govorjenje

Simptom hiperaktivnosti pri ADHD se lahko izrazi tudi kot hitro govorjenje ali govorjenje preveč ter tudi govorjenje brez vsebine.

Težave pri sedenju na miru

Simptom hiperaktivnosti pri ADHD se lahko izrazi kot težave pri sedenju, saj posameznik težko sedi na enem mestu, dlje časa, se stalno premika in vstaja.

Impulzivnost

Simptomi impulzivnosti pri ADHD se lahko pri posamezniku odražajo kot več sledečih izzivov, s katerimi se posameznik sooča:

Hitro odločanje

Impulzivni posamezniki se lahko pogosto odločajo brez premisleka ali pomislekov o morebitnih posledicah svojih dejanj.

Nenadzorovani odzivi

Posamezniki s simptomom impulzivnosti pri ADHD se lahko težje obvladujejo in imajo težave pri nadzoru impulzov in svojih reakcij.

Tvegano vedenje

Simptomi impulzivnost se lahko odražajo tudi kot tvegano vedenje kot so hitra vožnja, nevarne športne aktivnosti ali podobne tvegane aktivnost.

Vpliv simptomov na vsakdanje življenje

Simptomi motnje pomanjkanja pozornosti s hiperaktivnostjo oz. ADHD močno vplivajo na življenje posameznika in njegove najbližje. Motnja se dotakne posameznikovega delovanja praktično na vseh področjih življenja - tako zasebnega življenja kot tudi dela, zato je izrednega pomena, da ob prisotnosti motnje v svojem okolju ostanemo potrpežljivi ter se o motnji dobro informiramo.

V kolikor že živimo v prisotnosti z motnjo ali pa imamo sum nanjo, se svetuje obisk pri zdravniku oz. nadaljevanje z obiski pri terapevtu, ki lahko vedno poda najboljši nasvet ter pomoč.

POMEMBNO:
Simptomi s katerimi se lahko izrazi ADHD se lahko med posamezniki razlikujejo, strokovno mnenje, analizo in diagnozo lahko poda zgolj izkušeno strokovno osebje.

Splošne težave oz. izzivi, s katerimi se lahko srečujejo posamezniki z diagnosticiranim ADHD so lahko:

izzivi na delovnem mestu

ADHD motnja se v večini primerov najbolj dotakne akademske uspešnosti in delovnega področja saj vpliva tudi na posameznikove sposobnosti, nujno potrebne za razvoj dobrih delovnih vrlin in konkurenčnih rezultatov, katera so vedno zaželena pri vsakemu kandidatu, ki se izobražuje, službo išče ali pa je že zaposlen.

Motnja ADHD tako močno vpliva na posameznikovo sposobnost osredotočanja, sledenju navodil, koncentracije in organiziranosti, ki pa so ključnega pomena za doseganje dobrih rezultatov in lahko predstavlja tveganje pri opravljanju dela oz. zadanih ciljev in delovnih nalog.

Pomembno je, da so o motnji obveščene tudi osebe, ki so tesno vključene v akademsko okolje oz. delovno okolje posameznika - torej z njim delajo in/ali mu naloge dodeljujejo, saj lahko s skupnim prizadevanjem uspešno in hitreje premagujejo morebitne izzive in prepreke, ki jih predstavlja motnja ADHD.

Izzivi s socialnimi interakcijami

ADHD motnja lahko znatno vpliva tudi na socialne interakcije posameznika, saj omejuje sposobnosti, ključne za zdravo in nemoteno komunikacijo, ki pa je med glavnimi pogoji za vzpostavljanje in razvoj kakršnihkoli socialnih odnosov. Posameznikova odstopanja pa se bodo kazala tudi pri sposobnosti upravljanja s čustvi, kar lahko vodi v hitre spremembe razpoloženja ali neprimerno izražanje čustev tudi v najbolj kritičnih situacijah.

Motnja ADHD lahko tako vpliva na že obstoječe socialno življenje posameznika kot tudi omeji priložnosti za razvoj novih, zato je pomembno, da smo o motnji ADHD dobro informirani in se o njeni morebitni prisotnosti ustrezno podučimo, saj lahko le tako nudimo oporo in razumevanje, ki jo oseba z ADHD motnjo potrebuje. V kolikor se z motnjo ADHD srečujemo sami, pa je pomembno, da sprejmemo podporo svojih najbližjih ter sledimo nasvetu oz. terapiji, ki jo je predpisal ustrezen terapevt. 

Tu je nekaj pogostih težav, s katerimi se posamezniki s to motnjo pogosto soočajo v socialnih situacijah:

Možen vpliv na odnose s svojci in prijatelji

ADHD lahko znatno vpliva na socialne interakcije posameznika saj otežuje komunikacijo in izražanje čustev, zato bodo težo motnje ADHD v prvi vrsti občutili ravno svojci in prijatelji. V kolikor smo v tovrstnem odnosu z osebo, ki ADHD ima, je pomembno, da se o motnji informiramo čimprej in ostanemo potrpežljivi, saj se oseba z ADHD ne sooča z izzivi po svoji lastni volji. Z znanjem in sočutjem bomo lahko odnosu doprinesli tudi sami, pomembno pa je, da o prisotnosti motnje ADHD v našem življenju, o tem govorimo tudi z zdravstvenim strokovnjakom.

POMEMBNO:
Simptomi s katerimi se lahko izrazi ADHD se lahko med posamezniki razlikujejo, strokovno mnenje, analizo in diagnozo lahko poda zgolj izkušeno strokovno osebje.

Vpliv ADHD na odnose s svojci in prijatelji, se lahko pokaže kot:

Pomanjkanje pozornosti in razumevanja

Simptomi ADHD lahko povzročijo, da se posameznik z ADHD težko osredotoči na svoje bližnje ali jim ne posveča ustrezne pozornosti.

Impulzivnost in konflikti 

Posameznik z ADHD je podvržen impulzivnosti, kar lahko privede do nepremišljenih dejanj ali besed, ki lahko vodijo v konfliktne situacije in nesoglasja v odnosu.

Nenehno iskanje stimulacije

Posamezniki s hiperaktivnostjo se lahko nenehno gibajo ali iščejo stimulacijo, kar lahko vpliva na sposobnost vzpostavljanja in vzdrževanja mirnih in intimnih odnosov.

Težave s čustvenim nadzorom

Posamezniki z ADHD se lahko soočajo s težavami pri upravljanju svojih čustev, kar lahko vodi v neprimerne izbruhe ali nihanje razpoloženja.

Neupoštevanje obveznosti

Simptomi nezbranosti in težave s časovnim upravljanjem lahko privedejo do težav pri organizaciji, ki lahko otežuje izpolnjevanje obveznosti do svojcev ali prijateljev.

Potreba po prilagajanju

Osebe z ADHD pogosto potrebujejo prilagojene strategije za komunikacijo, organizacijo in načrtovanje. Tak odnos lahko zahteva več časa, večjo pozornost in razumevanje s strani svojcev in prijateljev.

Zaključek

ADHD motnja pri odraslih je lahko za posameznike velik izziv, ki se bo dotaknil osebnega življenja, naših razmerij in pa tudi kariernih ciljev, ambicij, delovnega okolja ali študijskega življenja. Pomembno je, da smo o motnji dobro seznanjeni in obveščeni, se posvetujemo s strokovnjakom ter upoštevamo njegova navodila in nasvete. S pridobljenim znanjem lahko tako pridobimo orodja za razumevanje, se z motnjo spopademo lažje in kljub izzivi uživamo naše odnose, posameznikom, ki pa se z motnjo borijo, pa nudimo oporo in občutek sprejetosti.


Vsebino pregledal: Samo Stadler, dr. med., specialist urgentne medicine 


Vsebina je namenjena splošnim informacijam in izobraževanju ter ni nadomestilo za strokovno medicinsko svetovanje, diagnozo ali zdravljenje. Za natančno diagnozo in zdravljenje se vedno posvetujte  s kvalificiranim zdravstvenim strokovnjakom (zdravnikom ali farmacevtom). Informacije v članku  niso nadomestilo natančne medicinske diagnoze in so le informativne narave.

Deli:
Brezplačna E-knjiga

Kako se za vedno znebimo glist?

    Nikoli ne zamudite naših zapisov in bodite na tekočem!

    Nikoli ne zamudite novosti, skritih ponudb in aktualnih akcij. Poskrbeli bomo, da boste o vsem obveščeni pravočasno.